Voor zondag bij een zacht gekookt eitje,
Wat ongerijmde nonsens op een rijtje…

Pag. 4 - 6