Volksverhalen en legendes voor Staatsbosbeheer

Voor Staatsbosbeheer: bedacht en herschreef ik 48 Nederlandse mythen, sagen en legendes. Elk jaar werden deze verhalen op 13 bijzondere locaties van Staatsbosbeheer voorgedragen door De TIJDGEEST!