Tijd

Hier mijn lust

Daar mijn ongenoegen

Ginds mijn spijt

Nu de mantel nog afleggen

Het wordt tijd…

www.www.marijsloothaak.nl