Amsterdam of Brussel
Persoonlijk
loop ik liever
over de kinderkopjes
dan over de
toeristenhoofden…

Soldaat gemaakt
Alle bruine paaseitjes.
Wíe
wil
die
misselijke
witte?

Mattheus bij de Blokker
Er
zíjn
grenzen
aan de
popularisatie!

Paashaas
Met zulke
oren
MOET
hij
wel
van de
AIVD
zijn.

Gouwe ouwe:
Overtreffende trap van dronkenschap
Lam,
lammer,
schaap.

www.www.marijsloothaak.nl

Verdienen deze columns een plaatsje in jouw boekenkast? Ga naar http://ning.it/eRT4uF en koop een paar aandelen in mijn nog uit te geven boek: ‘Wat wil die vrouw.’ Doen!