Het leven is een feestje…
Gelukkig
hoefde
ik
de
slingers
niet
zelf op
te
hangen…