Wat moet je anders op een lazy sunny sunday afternoon…

Eendagsvlieg
Volgens mij
Speel jij in
reservetijd

Banaan
Ik zei
nog:
rechtdoor!

Nachtvlinder
Overdag
heb je er
het meest
last van

Herdershond
Heden ten dage
Werkeloos

Fauteuil
Alleen het
woord klinkt
al
leuil…