Respect
Eigenlijk is het gewoon
ouderwetse ruilhandel:
ik ben aardig voor jou,
jij bent aardig voor mij.
Simpel. En er gaat een andere
wereld open…

Chocola
Van chocolade
krimpen je kleren,
wist u dat?
(Vrij naar Franciso van Jole)

Gehoord
Ik heb absolúút een
sterke eigen menig,
toch?

Open deur 1
Naarstig zocht ze
naar de sleutel
van de
open deur.

Open deur 2.
Met verve trapte
hij de
open deur in.

Open deur 3.
Behoedzaam sloot ze
de open deur achter
zich dicht…