Is er nog pensioen ná de crisis?

Weet je

wat

dat

kóst

achter de

geraniums zitten!